ALGEMENE VOORWAARDEN

CHAMBRE D’HOTES BIJ ONS IN HUIS, SAINT CIERGUES

Art. 1

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk verblijf in onze Chambre d’hôtes, tenzij anders schriftelijk door beide partijen overeengekomen en ondertekend.

Art. 2

Het verblijf in onze Chambre d’hôtes is een toeristische.

Art. 3

De reservering is definitief, wanneer u de rekening van ons ontvangen hebt.

Art. 4

Het restant van de rekening dient 4 weken vóór aanvang van het verblijf te zijn overgemaakt.

Art. 5

Voor niet-gereserveerde aankomsten of kortetermijnverblijven dient het gehele bedrag ineens bij aankomst te worden voldaan. U krijgt dan de factuur mee.

Art. 6

Annulering dient schriftelijk te gebeuren en is definitief na een schriftelijke reactie onzerzijds.

Bij annulering worden te allen tijde € 40,00 in rekening gebracht.

De annulering wordt volgens onderstaande schema verwerkt:

Bij annulering om welke reden(en) dan ook

  1. tot 90 dagen voor aankomst wordt het voorschot minus de basiskosten teruggestort.
  2. tussen 90 en 31 dagen voor aankomst geen teruggave van het voorschot.
  3. tussen 31 en 10 dagen voor aankomst wordt 80 % van de factuur minus het reeds betaalde voorschot in rekening gebracht.
  4. 10 dagen of korter voor aankomst wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Bij inkorting of geen gebruik maken van het aantal overnachtingen door de huurder is er geen restitutie mogelijk. Ook andere voor en door u gemaakte kosten worden niet terug betaald.

Mocht Bij ons in huis niet aan haar verplichtingen kunnen voldoen, dan krijgt u daarvan terstond bericht en wordt de reeds gedane betaling aan u teruggestort.

Art. 8

Aankomsttijd is vanaf 16.00 uur (koffietijd) tot 19.00 uur (borreltijd). Mocht hiervan worden afgeweken dan dient u ons daarvan op de hoogte te stellen.

De uiterlijke vertrektijd is 9.30 uur.

Art. 9

Er mag in de gehuurde ruimte niet worden gerookt.

In de buitenruimte mag er wel gerookt worden, mits u gebruik maakt van een asbak.

U dient met het gehuurde en de inboedel om te gaan als ware het uw eigendom en het gehuurde te gebruiken overeenkomstig de bestemming hiervan.

Art. 10

Het gehuurde en de andere ruimtes zijn alleen toegankelijk voor de van te voren opgegeven personen.

Art. 11

In overleg is het mogelijk om een huisdier mee te nemen, maar altijd wel aangelijnd.

Art. 12

Vooraf kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van het diner

Het tijdstip van het ontbijt wordt bij aankomst afgesproken.

Met speciale wensen voor de maaltijden kan rekening gehouden worden, indien deze tijdig zijn doorgegeven.

Verder geldt het principe van een table d’hotes, dus de gasten eten mee met onze maaltijden en bij ons aan tafel.

Art. 13

Meegebracht eten en drinken mag hier niet genuttigd worden.

Art. 14

Voor situaties waarin dit reglement niet voorziet wordt een oplossing gezocht, die het belang van huurder en verhuurder zoveel mogelijk dient.